Polityka prywatności

Poprzez skorzystanie z oferty znajdującej się na stronie www.i-Perfumy.eu (w skrócie „Strona Internetowa“) spółki CHARMS Sp. z o.o. zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie (Polska), XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 383212 (NIP PL5252503648, Regon 142897230) (w skrócie „CHARMS“) z siedzibą w Polsce (00-021 Warszawa, ul. Chmielna 9), wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i używanie Państwa danych w następujący sposób:

1. Wyrażają Państwo wyraźną zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i używanie Państwa danych (patrz: szczegóły w poniższych punktach) przez CHARMS. Dotyczy to w szczególności Państwa danych osobowych i danych, które użytkownik udostępnił CHARMS przez Stronę Internetową lub na niej. Państwa dane osobowe to przede wszystkim imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, adres IP (dynamiczny i statyczny) i hasło do konta na stronie
www.i-Perfumy.eu.

2. Spółka CHARMS jest uprawniona do używania Państwa danych w celu zawarcia, realizacji i sfinalizowania umowy o korzystanie ze strony internetowej. To samo dotyczy zawierania, realizacji i sfinalizowania umów kupna-sprzedaży dotyczących ofert przedstawianych na Stronie Internetowej, zawartych ze spółką CHARMS.

3. Spółka CHARMS jest ponadto uprawniona do przetwarzania i używania Państwa danych w celu przesyłania materiałów promocyjno-informacyjnych (w tym w formie elektronicznych jak np. elektroniczne newslettery) po uprzednim wyrażeniu przez Państwa zgody na otrzymywanie od Charms newslettera. Poprzez zapisanie się do newslettera wyrażają Państwo wyraźną zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjno-informacyjnych w formie elektronicznej i tradycyjnej oraz przyjmują do wiadomości, że przysługuje Państwu prawo do odmowy otrzymywania materiałów promocyjno-informacyjnych w formie elektronicznej. Stosownie do punktu 4 mają Państwo również prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na otrzymywanie materiałów promocyjno-informacyjnych za pomocą wysłania wiadomości e-mail na adres info(at)i-perfumy.eu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach reklamowych.

4. Spółka CHARMS jest ponadto uprawniona do przekazywania Państwa danych osobom trzecim, jeżeli jest to ustawowo dozwolone – jak np. stosownie do ustawy o ochronie danych osobowych – i/lub w celach ochronnych i/lub jeżeli jest to konieczne z powodu ścigania czynów karalnych.

5. Przyjmują Państwo do wiadomości i akceptują fakt, że CHARMS używa na różnych podstronach swojej Strony Internetowej tzw. "cookies" („ciasteczka”), aby umożliwić Państwu korzystanie z określonych funkcji Strony. "Cookies" to pliki tekstowe o niewielkim rozmiarze (ok. 4 KB), które są instalowane lokalnie na Państwa komputerze. Większość "cookies" stosowanych przez CHARMS to tzw. "session-cookies" („ciasteczka sesyjne“), które po zamknięciu przeglądarki są automatycznie usuwane z Państwa komputera. CHARMS używa jednakże również tzw. "permanent cookies" („trwałych plików cookie”), które pozostają zapisane na Państwa komputerze po zamknięciu przeglądarki. Służą one do rozpoznania Państwa połączenia internetowego lub komputera podczas następnej wizyty na Stronie Internetowej. Konfigurując swoją przeglądarkę interbetową maja Państwo możliwość wyłaczenia obsługi cookies, ale ich wyłaczenie może uniemiożliwić złożenie zamówienia online w naszej perfumerii internetowej.  

6. Partnerzy kooperacyjni CHARMS nie są uprawnieni do gromadzenia Państwa danych, używania ich lub przetwarzania w jakikolwiek inny sposób przy pomocy takich "cookies".

7. CHARMS używa różnych systemów śledzenia oferowanych przez osoby trzecie, takich jak np. internetowe narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW "Google Analytics" i „Webtrekk“. Systemy Google Analytics spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA (w skrócie "Google") i Webtrekk spółki Webtrekk GmbH, Boxhagener Strasse 76-78, 10245 Berlin (w skrócie „Webtrekk“) również stosują "cookies" w celu przeprowadzania analizy dotyczącej korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej. Informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej, wygenerowane przez "cookies", są przesyłane i zapisywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych lub na serwerach Webtrekk w Niemczech. Informacje te są przetwarzane przez Google i wykorzystywane w celu sporządzenia dla CHARMS analizy dotyczącej korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej oraz zestawienia dotyczącego korzystania ze Strony Internetowej przez użytkowników. Ponadto Google oraz Webtrekk przetwarzają i wykorzystują informacje dotyczące korzystania ze Strony Internetowej w celu świadczenia dodatkowych usług, które są związane konkretnie z korzystaniem ze Strony Internetowej oraz ogólnie z korzystaniem z Internetu. Google i Webtrekk są uprawnione do przekazywania informacji o zachowaniach użytkowników osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa lub jeżeli informacje te mają być przetwarzane przez osoby trzecie na zlecenie Google lub Webtrekk. Państwa adres IP nie zostanie powiązany przez Google lub Webtrekk z żadnymi innymi danymi.

8. Korzystając ze strony internetowej wyrażają Państwo wyraźną zgodę na gromadzenie, używanie, przechowywanie i przetwarzanie przez CHARMS, Webtrekk i Google informacji dotyczących Państwa zachowań jako użytkownika stosownie do punktu 7. Stosownie do punktu 7 mają Państwo również prawo do wyłączenia systemu śledzenia "Google Analytics" lub innych systemów śledzenia poprzez dezaktywację funkcji zapisywania "cookies" w swojej przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku należy liczyć się z faktem, iż mogą Państwo nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji strony internetowej. W celu włączenia odpowiednich ustawień Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą Państwa przeglądarki.

9. Tekst umowy oraz Ogólne Warunki Handlowe spółki CHARMS oraz niniejsza polityka prywatności będą przechowywane przez CHARMS i zostaną przesłane Państwu pocztą elektroniczną ma Państwa żądanie. Obowiązujące w danym momencie Ogólne Warunki Handlowe spółki CHARMS są dostępne na stronie
www.i-Perfumy.eu. Stan swoich aktualnych i wcześniejszych zamówień mogą sprawdzić Państwo na Stronie Internetowej po zalogowaniu na swoje konto.

10. Korzystamy z wtyczek następujących portali społecznościowych: Facebook (www.facebook.com), Twitter (www.twitter.com), których operatorami są przedsiębiorstwa: 

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, www.facebook.com 
- Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, www.twitter.com

W chwili gdy wchodzą Państwo na jedną z naszych stron internetowych zawierającą wtyczkę, utworzone zostaje połączenie między Państwa przeglądarką a portalem społecznościowym. Poprzez wtyczkę portal społecznościowy otrzymuje informacje o Państwa wizycie na naszych stronach. Jeżeli posiadają Państwo konto na danym portalu społecznościowym, Państwa wizyta może zostać przypisana do Państwa konta. Ewentualne interakcje z wtyczką mogą zostać zapisane przez operatora portalu społecznościowego. Informacje o używaniu danych osobowych gromadzonych przez portale społecznościowe można znaleźć na stronie ich operatorów w dziale „Polityka prywatności“ lub „privacy“. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na udostępnianie swoich danych powinni Państwo przed wizytą na naszych stronach usunąć swoje konto z portalu społecznościowego lub wylogować się z niego.

Bezpieczeństwo danych

W celu zabezpieczenia Państwa danych przed utratą, zniszczeniem, ingerencją, modyfikacją lub przetworzeniem przez osoby nieuprawnione podejmujemy na naszej Stronie Internetowej odpowiednie działania techniczne i organizacyjne. CHARMS nie przechowuje żadnych danych dotyczących numerów kart płatniczych swoich Klientów – dane te przetwarzane są wyłącznie przez pośredniczący w rozliczaniu płatności serwis bezpiecznych płatności elektronicznych. Dane wymieniane z tym serwisem są szyfrowane w technologii SSL.   

Promocje, kody rabatowe

1. Charms zastrzega sobie prawo okrersowego obniżania cen na cały lub cześć asortymentu oraz wręczania kodów rabatowych okreslonej grupie Klientów.

2. Klienci otrzymujący kody rabatowe lub prawo do skorzystania z określonej promocji informowani są o warunkach i ograniczeniach związaych z korzystaniem z danej promocji czy kodów rabatowych. 

3. Poszczególne promocje i / lub kody rabatowe nie mogą być łączone, chyba że w warunkach danej promocji stwierdzono odmiennie. 

Prawo do informacji

Przysługuje Państwu prawo do nieodpłatnego wglądu do swoich danych zgromadzonych przez naszą firmę oraz prawo do ich poprawiania, zablokowania lub usunięcia, jeżeli zgodnie z ustawą jest to możliwe.

Płatności online w perfumerii internetowej obsługuje PayU | Karty kredytowe | Oryginalne perfumy damskie i mskie do 70% taniej kupisz w naszej drogerii internetowej | Perfumy | Kosmetyki | Zapachy | Zestawy upominkowe | Testery Perfum i prbki w perfumerii Warszawa